Jak wygląda spłata kredytu i czym jest RRSO?

Kredyty gotówkowe przyznawane są w ratach równych lub malejących. Pierwsze z nich charakteryzują się stałym okresem kredytowania, co oznacza, że każda spłacana rata jest tej samej wielkości. W przypadku rat malejących raty kapitałowo-odsetkowe maleją z każdym kolejnym miesiącem spłaty. Przy zaciąganiu i późniejszej spłacie kredytu należy także pamiętać o jego całkowitym koszcie. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wspomnianym – całkowitym kosztem kredytu, który ponosi kredytobiorca. Jest to oprocentowanie

Na jaki okres czasu przyznawane są kredyty gotówkowe i czy mogę odstąpić od kredytu wcześniej?

Kredyty gotówkowe udzielane są na okres 6-8 lat. Jeśli klient posiada umową na czas określony – okres kredytowania będzie krótszy od stosownej umowy. Osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony – najpewniej otrzymają kredyt na maksymalny okres kredytowania (10 lat). Kredyty gotówkowe podlegają ustawie o kredycie konsumenckim. Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od kredytu w ciągu 14 dni bez konsekwencji, może też spłacić swój kredyt w dowolnym momencie, nie